Заключение на проект бюджета Слободского района на 2018-2020